เราสามารถแชร์ Negative Keywords Lists ระหว่าง Account ได้แล้วนะ

Negative Keywords Lists
Avatar of Tae

Tae

A Father of an incredible daughter, A Dog Lover, Investor, Blogger, Traveller, Football Addict, Tech Geek

Leave a Reply

Comment as a guest.

Frequency Capping อีกหนึ่ง Setting ที่ควรจะต้องใช้ | Google Adwords

Sliding Sidebar