ใช้ Facebook Graph Search มาช่วย Target Audience

Avatar of Tae

Tae

A Father of an incredible daughter, A Dog Lover, Investor, Blogger, Traveller, Football Addict, Tech Geek
matterhornSick DogทาสวัวHNY2022

Read Next

Facebook Page Like ละ 0.14฿

Frequency Capping อีกหนึ่ง Setting ที่ควรจะต้องใช้ | Google Adwords

Negative Keywords Lists

เราสามารถแชร์ Negative Keywords Lists ระหว่าง Account ได้แล้วนะ

Sliding Sidebar